Ετήσια συνδρομή φοροτεχνικών υπηρεσιών με 50 € για τις κάτωθι υπηρεσίες :

 • Υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1-Ε2).
 • Υποβολή Οικογενειακό επίδομα  Α21.
 • Υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Ε9).
 • Ανανέωση δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ.
 • Εκδόσεις αντιγράφων TAXISNET.
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
 • Έκδοση ταυτοτήτων πληρωμής.
 • Αποδοχή και κατάθεση μισθωτηρίου.
 • Έκδοση κλειδάριθμου.
 • Έκδοση παραβόλου.
 • Έκδοση πιστοποιητικού μεταβίβασης ακινήτου.
 • Διακανονισμός/ρύθμιση οφειλών.

*Η συνδρομή ξεκινά  από την ημερομηνία εξόφλησης της και ισχύει για ένα (1) ημερολογιακό έτος.

*Στις υπηρεσίες που προσφέρονται δεν περιλαμβάνεται η φυσική παρουσία σε ΔΟΥ.