Τι πρέπει να ξέρετε για το «πλαστικό χρήμα».

Το νέο τοπίο που νομοθετήθηκε για την προώθηση των  ηλεκτρονικών συναλλαγών ποιους αφορά.   Καταληκτικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτει...