Οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. από 1.6.2016 στα νησιά με πίνακες.

Αναφορικά με το ζήτημα της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. και την κατάργησή του από 1.6.2016, στην δεύτερη ομάδα νήσων, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: α) Τα νησιά που θα βρίσκονται στην δεύτερη ομάδα είναι: Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύ...

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση δαπάνης άνω των 500 ευρώ σε περίπτωση εξόφλησης από τρίτους.

Με νέα εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. Στην απόφαση ΠΟΛ.1055/26.4.2016 αναφέρεται ότι: O νόμος απαιτεί η εξόφληση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Με χαρά ανακοινώνω την έναρξη της συνεργασίας μου με την all4one clusters p.c. Η all4one clusters p.c.είναι η πρώτη επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία στοχεύει στην οργανωμένη και συστηματική διαχείριση όλου του φάσματος των υπηρεσιών μέσω συνεργιών ...
12